Aktuelt

Tips Skatt Råd Nyheter Pensjon

Ny individuell pensjonssparing

1. november 2017 gikk startskuddet for ny individuell pensjonssparing (IPS). Dette er en gunstig spareform, med rentefritt skattefradragslån og null formueskatt. Men du må også gi fra deg noe.

Mer info: https://www.morningstar.no/no/news/162524/ny-individuell-pensjonssparing.aspx


Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Mer info: https://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/aksjesparekonto---ask/

Fra Morningstar: https://www.morningstar.no/no/news/160829/aksjesparekonto-er-ingen-hellig-gral.aspx"Kapitalforsikring seiler opp som en populær måte å organisere investeringer på for å unngå løpende beskatning. Spareproduktet kan vise seg å bli mer gunstig enn bruk av aksjeselskap."

Se mer her: https://www.selmer.no/no/nyhet/kapitalforsikring-kan-spare-skatt-pa-investeringer